KiMs konkurrencebetingelser

Konkurrencen afvikles i form af præmiebeviser i KiMs poser.

Udbyder af konkurrencen er:

KiMs, Orkla Danmark A/S

Sømarksvej 31-35 / 5471 Søndersø / Danmark

 

Sådan deltager du:

Konkurrencen afvikles via et præmiebevis, der lægges i tilfældige KiMs-poser.

Kig efter poserne med sticker på.

For at modtage præmien skal du være over 18 år og bosat i Danmark.

Konkurrencen er købsbetinget.

 

Præmier:

Præmien er 200 stk. gavekort til krudtteltet til en værdi af 500 kr. pr. gavekort.

Der findes derved 200 vindere af præmien.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Præmien er sponsoreret af KiMs & Krudtteltet.

 

Desuden:

KiMs er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.

Ved mistanke om snyd har KiMs ret til at tjekke op på og udelukke deltagere.

KiMs forbeholder sig til enhver tid retten til eventuelt at tilpasse betingelser og mekanik for nærværende konkurrence.

Spørgsmål omkring konkurrencen kan rettes til den tekniske leverandør af konkurrencen:

KiMs

Orkla Danmark

Sømarksvej 31-35 / 5471 Søndersø / Danmark

Brug kontaktformularen i kundeservice

 

Behandling af persondata
Som led i nærværende konkurrence vil der blive foretaget behandling af dine personoplysninger – navn og e-mail. Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtigede til at oplyse dig om følgende:

a) Formålet med behandlingen er at deltagelse i konkurrencen, kræver henvendelse fra forbrugeren. Grundlaget for behandling er legitim interesse for KiMs til at kunne administrere deltagerne og sende gavekort til vinderen.

b) Personoplysningerne bliver opbevaret indtil præmien er afsendt.

c) Du har ret til indsigt i dine data, til at berigtige disse, gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet, samt ret til sletning og begrænsning.

d) Du har ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden for persondata, Datatilsynet.